OPŁATY

Przy realizacji wpłat prosimy trzymać się następujących zasad:

 1. Opłata rejestracyjna (jednorazowa) - płatna w terminie do końca drugiego miesiąca od rozpoczęcia treningów.
  W tytule płatności prosimy wpisać:
  OPŁATA_REJESTRACYJNA_imię_nazwisko_dyscyplina(lub dyscypliny)

 2. Składka członkowska, opłacana tylko przez członków WSK, płatna jeden raz w roku do końca stycznia każdego roku.
  W tytule płatności prosimy wpisać:
  SKŁADKA CZŁONKOWSKA_imię_nazwisko

 3. Opłata licencji zawodniczej PZK, płatna raz w roku na konto WSK, do końca stycznia każdego roku. Aktualna wysokość opłat licencyjnych podawana będzie na stronie Facebook stowarzyszenia w terminie do 10 stycznia każdego roku.
  W tytule płatności prosimy wpisać:
  LICZENCJA PZK_imię_nazwisko_dyscyplina(lub dyscypliny).

 4. Darowizny miesięczne dla zawodników trenujących w WSK, na cele statutowe, płatne do 15 dnia każdego miesiąca.
  W tytule płatności prosimy wpisać:
  DAROWIZNA_imię (lub imiona)_nazwisko_dyscyplina (lub dyscypliny)_miesiąc

 5. Darowizna miesięczna podtrzymująca, na cele statutowe, dla zawodników którzy z przyczyn losowych zmuszeni są przerwać treningi, ale chcą pozostać na liście zawodników WSK. Płatne do 15 dnia każdego miesiąca. W tytule przelewu prosimy wpisać:
  DAROWIZNA_PODTRZYMUJĄCA_imię (lub imiona)_nazwisko_dyscyplina (lub dyscypliny)_miesiąc

Wszystkie wpłaty prosimy realizować wyłącznie na konto Stowarzyszenia:

Wrocławskie Stowarzyszenie Kendo

ul. Legnicka 65

54-206 Wrocław

PKO BP III o/ Wrocław

nr 53 1020 5242 0000 2902 0139 6548.

Wysokość opłat