OPŁATY

Przy realizacji wpłat prosimy trzymać się następujących zasad:

Wszystkie wpłaty prosimy realizować wyłącznie na konto Stowarzyszenia:

Wrocławskie  Stowarzyszenie Kendo

ul. Legnicka 65

54-206 Wrocław

PKO BP III o/ Wrocław

nr 53 1020 5242 0000 2902 0139 6548. 

Wysokość opłat